Entrevista a Felip Castillo, alcalde de Santa Coloma de Cervelló

Ens trobem amb en Felip Castillo, alcalde de Santa Coloma de Cervelló, al seu despatx a l’Ajuntament.

PROGRÉS (P) Tot i que fa poc temps que esteu al front de l’Ajuntament ens podries comentar algunes de les actuacions fetes?

FELIP CASTILLO (FC) Les actuacions fetes fins ara les situen en dos àmbits diferents: d’una banda ens hem dedicat a reempedre gestions que havien quedat encallades en el temps, en educació, urbanisme, relacions amb altres administracions etc. De l’altra, en el terreny de les actuacions més concretes hem treballat per avançar en el tema del SES (secció d’educació secundària) hem creat el Consorci de Gestió Urbanística de l'Entorn de la Colònia Güell, i estem treballant fort en la recuperació de processos participatius i atenció ciutadana...

(P) Al carrer havia el neguit de què passaria amb l’alcaldia una vegada s’havia desfet el pacte Esquerra-PSC. No vau trigar massa en presentar la moció de censura?

(FC) És evident que després de la ruptura del govern la situació era insostenible (4 regidors sobre un consistori de 13) i per tant PROGRÉS, com grup majoritari del Consistori, tenia la responsabilitat de intentar la formació d’un govern estable i majoritari, i ho havíem de fer amb una certa celeritat donada la paràlisi en que es trobava l’Ajuntament en els darrers mesos, nosaltres teníem molt clar les prioritats i els interessos generals del municipi, també he dir que hem trobat molta receptivitat i coincidència en temes generals amb els grups de ERC i de CiU i això en ha permet presentar la moció de censura, després en els temes més concrets hem treballat una mica més però finalment hem arribat a pactar un govern municipal que és el que ja coneix la ciutadania.... i tots plegats esperem fer bona feina.

(P) Quines prioritats us heu marcat com a govern municipal?

(FC) En principi, volem recuperar els processos participatius i fer tot el possible per tal d’aconseguir una Secció d'Educació Secundària al municipi el més aviat possible. Igualment, pretenem accelerar la construcció del CAP, crear l'Oficina d'Atenció Ciutadana, replantejar la mobilitat interna al municipi i treballar per millorar les condicions del transport públic a Santa Coloma.
I, per suposat, fer seguiment del desenvolupament dels plans urbanístics en marxa.

(P) I això que ens dius es podrà fer realment en un any i mig que és el que queda per a les properes eleccions municipals?

(FC) Bé, intentarem fer el màxim possible de les actuacions que ens proposem, encara que som conscients que el temps és just i que els procesos administratius previs a una actuació son sovint lents. A banda de poder fer actuacions concretes, ens cal crear bases sòlides que garanteixin recuperar i impulsar projectes de futur, per a la propera legislatura.

(P) Imagina’t que ets una persona de fora que ve al poble per primera vegada. Quina sensació tindries?

(FC) Més que imaginacions, el que tinc són les percepcions que he recollit de gent nouvinguda amb els que he parlat. Per la majoria de gent nova, Santa Coloma és encara un poble petit amb un entorn natural molt bo, un nivell de serveis bastant acceptable i amb una població dinàmica, el que dona una percepció de bona qualitat de vida. Santa Coloma pot ser un poble amb moltes oportunitats, però certament, per molta gent que fa poc temps que es troba al poble i també pels de tota la vida, la situació política dels últims dos anys ha estat una sorpresa que no es correspon amb la realitat del municipi. Espero que puguem recuperar la confiança de la ciutadania.

(P) I què és el que penses que cal millorar?

(FC) Hi ha moltes coses que són millorables: la mobilitat al municipi, el transport públic, entre altres... Algunes coses estan a l’abast de la pròpia gestió municipal, però altres no depenen només de l’ajuntament. Cal treballar de valent a casa per avançar en aquestes necessitats i fer molta feina amb altres administracions per guanyar-se la confiança, el respecte i convèncer en benefici del nostre poble.

(P) Hi ha una demanda, diríem que històrica, i és la relativa a la piscina. Podrem banyar-nos en la piscina municipal d’aquí a quant?

(FC) La piscina és un equipament que està en el programa de tots els grups del consistori, però s’ha de plantejar molt seriosament i amb cura. Cal definir molt bé quin tipus de piscina podem tenir, proporcionada a les dimensions, les possibilitats i les necessitats del nostre poble. Un equipament d’aquestes característiques té un cost molt i molt elevat de construcció i de manteniment. La precarietat econòmica del nostre Ajuntament, i més en aquests moments, obliga a mesurar molt les actuacions, les prioritats i les possibilitats. Això és el que estem fent de forma responsable, i la piscina és un element més en la reflexió. No podem plantejar una piscina que incrementi encara més el dèficit de l’Ajuntament, que ens suposi una hipoteca inassumible i no la puguem mantenir.

(P) Dius que hi ha una situació econòmica precària a l’Ajuntament, podries explicar-ho una mica més?

(FC) En primer lloc hem de dir que el problema de finançament dels ajuntaments és comú a totes les administracions locals, el cas de Santa Coloma no és una excepció i això s’agreuja en els darrers anys. Per posar-te un exemple, a part de l'evident decrement en les llicències d'obra en els darrers anys, els diners que l’Estat aporta a l’Ajuntament, han baixat en 289.377 € entre el 2008 i 2010. I al nostre Ajuntament s’han incrementat i consolidat les despeses sense tenir en compte que els ingressos anaven disminuint. Els ingressos corrents s'han reduït un 11% en el dos últims anys, mentre que la despesa ha crescut un 6,9 %. Tot plegat ens obliga a fer uns ajustos molts durs en la despesa i ens arrossega a un Pla de Sanejament pels propers 4 anys. Ens toca, per tant, passar uns anys molt difícils en l'àmbit econòmic.

(P) Ens podries dir quin és el sou que cobres com a alcalde?

(FC) No cobro cap sou de l’Ajuntament, continuo treballant de professor d’institut, i dedico a l’Ajuntament la resta del temps. Això em suposa un sobreesforç molt gran, però per altra banda reduïm les força les despeses en salaris a càrrec de l’Ajuntament i en aquests moments això és un gran què. A partir de juny em podré dedicar en exclusiva a l’Ajuntament, també sense cobrar sou, ja que estaré jubilat laboralment. En aquest moments cobro només per les assistències als Plens i Juntes de Govern, uns 200 € bruts al mes, el mateix que cobren els regidors i regidores de l’oposició.

(P) Ja que ens parles del teu treball com a professor, saben els teus alumnes que fas d’alcalde?
(FC) Com que el món és molt petit, es dóna la casualitat que tinc alumnes que tenen familiars a Santa Coloma, i d’altra banda la família que porta el bar de l’institut és de la Colònia Güell encara que resideixen a Barcelona. Entre això i que internet està a l’abast de tothom, ja s’ha escampat el tema de l’alcaldia, però no pensis que això m’ha donat un plus d’autoritat envers els meus alumnes, més aviat serveix per sentir algun comentari curiós dels alumnes sobre la figura de l’alcalde.

Llegir més [+]

La mala gestió econòmica del govern municipal

Amb sis mesos de retard, el govern municipal aprova un pressupost pel 2009 i tanca l'exercici 2008 amb dèficit

El passat 30 d’abril, l’equip de govern va presentar i aprovar el pressupost de 2009 i el tancament de l'exercici de 2008.

És una manca de responsabilitat i capacitat de gestió sense precedents presentar un pressupost amb sis mesos de retard.

Els comptes de 2008
En el pressupost corrent, ingressos i despeses del 2008, s'ha acumulat un dèficit de 487.718 € i un romanent de tresoreria negatiu de 79.860 €.

Tot plegat és el resultat d’una molt deficient gestió econòmica, d'una manca de control de la despesa i la conseqüència de la irresponsabilitat d’inflar els ingressos artificialment en el pressupost.

El pressupost de 2009
El pressupost que en presenten pel 2009 té el mateix defecte que l'anterior: partides d’ingressos inflades artificialment per cobrir una despesa que si que es complirà amb escreix. Conseqüència? Anem de cap a un dèficit altíssim (si es tractés d'una empresa privada, hauria fet fallida).

Però a l’actual equip de govern sembla no preocupar-se'n massa . Continuen incrementant la despesa de personal any rere any .en dos anys ha incrementa.t un 17%. o les despeses de telèfons que encara incrementen en 8.000 €, etc.

Sembla que no els afecti la crisis, ans al contrari, retallen considerablement les despeses socials, i no habiliten (com ha fet altres ajuntaments) partides destinades a contingències per la crisi econòmica.

El pressupost de serveis socials
El regidor de serveis socials va dir al Ple Municipal que "el pressupost de serveis socials, no ha baixat, en tot cas s’ha mantingut, o ha pujat". No coneix els seus propis pressupostos o no vol reconèixer que l’any 2008 les partides de serveis socials i gent gran sumaven 17.080 € i enguany 11.676 €. La diferència és significativa! Només ha incrementat la partida “ajuts a famílies”. La resta han baixat en un 31%. El mateix passa en promoció de les dones, que ha passat de 7.000 € a 3.272 € (-46%).

Mentrestant, no posen en discussió els seus generosos sous, continuen incrementant la
despesa corrent. Mentre la partida per beques passa de 2.500€ a 1.000 €, regidors i alcaldessa disposen de partides de publicitat i propaganda que pugen a uns 25.000 €.

I encara els queden dos anys per continuar acumulant dèficit a les arques municipals, però no passa res, continuarem pagant el poble.

Llegir més [+]

Professionals de la política?

Un dels elements que es qüestionen des de moltes teories i anàlisis polítiques, és la interferència que representa sobre la democràcia representativa la professionalització de la política.

En els darrers temps s'està accentuant en el nostre país, i altres llocs, aquesta professionalització –encara que no sempre és així i és majoria la gent honesta– que fa que arribin a càrrecs públics persones amb poca formació política, fins i tot poca formació professional en les àrees que els pertoca gestionar. Tot això es podria corregir, però el problema s'agreuja al sumar-hi manca de cultura democràtica.

Quan això succeeix, i es freqüent, apareix la nova classe que alguns mitjans denominen els nous rics de la política. De sobte es troben amb un sou que mai havien imaginat, molts tenen cotxe oficial, o es fan pagar generoses dietes si utilitzen el seu vehicle, tenen secretàries i secretaris, manen sobre molta gent, quan sempre havien estat manats i se senten privilegiats d'aquesta societat.

Això acaba comportant una dependència de la posició política per a poder subsistir amb un nivell de vida moltes vegades per sobre del que poden tenir fora de l'àmbit públic.

És en aquestes situacions quan aquesta gent oblida la verdadera funció del càrrec públic i passen de servir a la societat –que és la seva funció principal– a servir-se ells, produïnt-se situacions anòmales que passen de la picaresca a la il·legalitat fins que algú intenta posar-hi fi per vies legals. Llavors la ciutadania en té coneixement perquè surten a les primeres pàgines dels diaris.

Mai estarà de més reclamar la política en essència, la que es dedica al bé comú, la que és conseqüent amb l'ètica i els valors que es promulguem, la que manté la dignitat.

Tant de bo poguéssim dir, com passa en altres països, que qui arriba a ser regidor o diputat,
sigui de l'opció política que sigui, té un mínim digne reconeixement pel seu servei a la societat.

Per ara es manté el descrèdit i el distanciament de la ciutadania vers la política.

Llegir més [+]

V Jornades d'Estudi del Patrimoni del Baix Llobregat

Participo a les Jornades amb la ponència "Muntanyes del Baix", fent èmfasi en el patrimoni natural de la comarca.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha organitzat les V Jornades d'Estudi del Patrimoni del Baix Llobregat durant els dies 16 i 17 d'abril, a Sant Andreu de la Barca.

Juntament amb na Joana Badell –arquitecta i ex alcaldessa de Begues– hem presentat la ponència Muntanyes del Baix en la qual hem destacat la importància del patrimoni natural i la necessitat de mantenir el paisatge de muntanya a la nostra comarca.

El projecte Muntanyes del Baix va ser iniciat conjuntament per diversos municipis de la comarca en l'anterior legislatura, i com a regidor de Medi Ambient en aquells moments vaig estar implicat en la seva promoció per tal de crear una figura administrativa que permetés protegir i promoure el manteniment dels espais naturals de les muntanyes del Baix Llobregat.

Consulteu el tríptic de les Jornades [+]
Llegiu el meu discurs de clausura de les jornades [1] [2]


Llegir més [+]

La nova Llar d'Infants de la Colònia Güell haurà d'esperar

L’equip de govern municipal no contempla en els propers quatre anys fer un nova llar d’infants a la Colònia Güell, tal com tenia previst l’equip de PROGRÉS (així figurava en el nostre Programa 2007-2011).

Al presentar les prioritats del govern actual pels propers cinc anys (a través del PUOSC 2008-2012) no hi cap referència a aquest necessari equipament. Al preguntar a l’equip de govern PSC/ERC, responen que està prevista l’ampliació de la Llar d’Infants Rojas Feliu de Santa Coloma i que es mantindrà la de la Colònia Güell com fins ara. És a dir, no tenen previst fer-ne una de nova.

Aquesta manca de previsió i de planificació de futur pot esdevenir un greu problema de manca de places a les Llars d’Infants del nostre municipi. Passar per alt que Santa Coloma és actualment el segon municipi de Catalunya amb l’índex de natalitat més alt i el que això comporta és un greu desconeixement de la realitat del nostre poble i de les seves necessitats.

No avançar-se a les previsions, demanant la cessió dels terrenys anticipadament i impulsant la nova Llar amb urgència és perdre un temps valuós que després serà difícil de recuperar. El projecte de tenir una nova línia de 0 a 1 anys pel proper curs també a la Llar de la Colònia Güell, com es va fer per aquest curs a Santa Coloma, ja no es podrà realitzar.

D’altra banda, l’actual edifici de la Llar de la Colònia s’haurà de deixar a finals del proper curs per no adaptar-se a la normativa i, per tant, és un motiu més per a planificar amb la celeritat la construcció d’una nova Llar amb més places i amb tots els requisits normatius adients.

Perquè no s’ha fet? Sembla que l’equip de govern té altres prioritats que no passen per l’educació. Ho veiem en cadascuna de les decisions que prenen en aquesta matèria. Pensem que s’equivoquen i que aquesta forma d’actuar és una hipoteca per al futur del municipi. Les Llars d’Infants són avui, més que mai, una necessitat vital per a les famílies del nostre poble.

Espero que l’equip de govern es replantegi aquesta situació i rectifiqui a temps.

Llegir més [+]

El trànsit a Santa Coloma

Santa Coloma té seriosos problemes de mobilitat, tant interna com externa, com s’evidencia cada dia i, en els processos participatius desenvolupats els darrers anys, queda clar que és una problemàtica a resoldre prioritàriament.

Cercar una solució a aquesta complexa realitat amb un simple canvi de sentit d’alguns carrers, com ha fet l’actual equip de govern, és tenir poca visió. I més sense tenir en compte els estudis de mobilitat realitzats els últims anys per empreses especialitzades i les prioritats que han marcat ciutadans i ciutadanes del municipi al Pla Estratègic i el Projecte Educatiu de Ciutat.

En primer lloc, els estudis de mobilitat i les preferències de la ciutadania marquen com una prioritat principal i urgent la construcció de la carretera entre Cesalpina i la Via de Cornisa. L’actual govern municipal diu que això no és una prioritat i no figura en cap dels projectes que pensen realitzar en els propers quatre anys. Una altra sortida del municipi prevista per l’anterior govern de PROGRÉS era a la zona industrial de Massó i Carol, enllaçant amb la BV-2002 una vegada es realitzi el sector SCC123 (nova zona industrial i de serveis).

D’aquest planejament, l’actual equip tampoc en parla. Tots els estudis recomanen que l’Avinguda de Santa Coloma es faci de pujada i ara s’ha mantingut de baixada. La nova rotonda de la Via de Cornisa no té sentit tal com està feta i, a més, en pocs mesos s’haurà d’eliminar quan comenci la urbanització dels nous carrers del Pla de la Colònia Güell.

La nova ordenació del trànsit no resol els problemes de mobilitat interna al nostre municipi, ja que deixa un únic carrer de pujada (l’Avinguda dels Països Catalans) sense cap alternativa. Qualsevol incidència en aquest carrer col·lapsa l’entrada al poble i, a més, dirigeix el gruix del trànsit del poble per davant de l’Escola d’El Pla de les Vinyes, perjudicant els camins escolars i incrementant el perill en aquest punt (segons manifesten molts pares i mares de l’escola). Encara més, aquesta ordenació s’ha fet sense consultar a ningú (excepte una reunió informativa als veïns dels carrers afectats una vegada preses les decisions).

Ni informació als grups de l’oposició, ni a les Associacions de Veïns i Veïnes, de Comerciants, AMPAs… És el tarannà de l’actual govern municipal, s’ha perdut l’aposta per la participació ciutadana.

Tot plegat és un cúmul de despropòsits per no voler consultar i valorar els treballs sobre mobilitat fets anteriorment i, una vegada més, menysprear el treball i la opinió del grups de l’oposició i la ciutadania.

Publicat a El Mirall del Baix Llobregat

Llegir més [+]

L'escola de la Colònia Güell amb la Fundació Barça: una oportunitat perduda

L'escola i casa del mestre de la Colònia Güell és un edifici modernista construït per l'arquitecte Francesc Berenguer entre 1912 i 1917. Aquest edifici va acollir l'escola de la Colònia Güell fins fa dos cursos. El canvi cap a la nova escola de la Colònia Güell es va produir per la manca d’espai i el greu deteriorament que pateix l'edifici.

Actualment, l'edifici no es pot utilitzar per activitats de concurrencia pública degut a les greus patologies estructurals que pateix. S'estan obrint les parets per l'oxidament de les bigues de ferro, degut a l'entrada d'humitats per les cobertes. Un estudi encarregat al gabinet Jansana, de la Villa, de Paauw, arquitectes S.L. va determinar les deficiències de l'edifici i es va redactar un Pla Director per a la seva rehabilitació. L'informe conclou que una rehabilitació integral de l'edifici podria tenir uns costos per sobre dels 500.000 €. És evident que aquesta quantitat s'escapa de les possibilitats econòmiques de l'Ajuntament.

A partir d’aquell moment, l'equip de govern de PROGRÉS va cercar possibles solucions. Finalment, va arribar a un acord amb la Fundació del Futbol Club Barcelona per obrir un Centre per la formació i l'esport d'infants i joves dins la seva Xarxa Internacional de Centres Solidaris.

Aquest acord, tenia una doble finalitat, d'una banda la Fundació del Barça es comprometia econòmicament a la rehabilitació de l'edifici durant quatre anys, seguint les pautes del Pla Director, d'altra, s'obria un centre per acollir nens i nenes del nostre municipi, (d'acord amb les escoles i l’EAP de Sant Boi) a traves d’un programa d’integració social fora de l'horari escolar, amb reforç als estudis i activitats esportives i tot això amb una vocació de col·laboració amb entitats i d'implicació –també laboral- de joves del municipi.

Aquest era l'acord al que es va arribar abans de les eleccions. En la represa de les negociacions per part del nou equip de govern no sabem quines han estat les exigències, però la realitat és que les negociacions s'han trencat i la Fundació Barça ha renunciat a establir un centre al nostre municipi.

Actualment ens trobem amb un edifici emblemàtic del conjunt modernista de la Colònia Güell que s'està deteriorant per moments, sense que hi hagi cap projecte de rehabilitació. No sabem quins són els projectes de l'actual govern municipal respecte d'aquest edifici.

Mentrestant l'edifici segueix apuntalat i el temps passa. Esperem no haver de contemplar un nou cas com el de Torre Salvana, amb el greuge que, en aquest cas, la propietat és de l’Ajuntament, i que s'ha perdut una gran oportunitat de resoldre el problema sense càrregues econòmiques per a l'Ajuntament.

Publicat a El Mirall del Baix Llobregat

Llegir més [+]