La mala gestió econòmica del govern municipal

Amb sis mesos de retard, el govern municipal aprova un pressupost pel 2009 i tanca l'exercici 2008 amb dèficit

El passat 30 d’abril, l’equip de govern va presentar i aprovar el pressupost de 2009 i el tancament de l'exercici de 2008.

És una manca de responsabilitat i capacitat de gestió sense precedents presentar un pressupost amb sis mesos de retard.

Els comptes de 2008
En el pressupost corrent, ingressos i despeses del 2008, s'ha acumulat un dèficit de 487.718 € i un romanent de tresoreria negatiu de 79.860 €.

Tot plegat és el resultat d’una molt deficient gestió econòmica, d'una manca de control de la despesa i la conseqüència de la irresponsabilitat d’inflar els ingressos artificialment en el pressupost.

El pressupost de 2009
El pressupost que en presenten pel 2009 té el mateix defecte que l'anterior: partides d’ingressos inflades artificialment per cobrir una despesa que si que es complirà amb escreix. Conseqüència? Anem de cap a un dèficit altíssim (si es tractés d'una empresa privada, hauria fet fallida).

Però a l’actual equip de govern sembla no preocupar-se'n massa . Continuen incrementant la despesa de personal any rere any .en dos anys ha incrementa.t un 17%. o les despeses de telèfons que encara incrementen en 8.000 €, etc.

Sembla que no els afecti la crisis, ans al contrari, retallen considerablement les despeses socials, i no habiliten (com ha fet altres ajuntaments) partides destinades a contingències per la crisi econòmica.

El pressupost de serveis socials
El regidor de serveis socials va dir al Ple Municipal que "el pressupost de serveis socials, no ha baixat, en tot cas s’ha mantingut, o ha pujat". No coneix els seus propis pressupostos o no vol reconèixer que l’any 2008 les partides de serveis socials i gent gran sumaven 17.080 € i enguany 11.676 €. La diferència és significativa! Només ha incrementat la partida “ajuts a famílies”. La resta han baixat en un 31%. El mateix passa en promoció de les dones, que ha passat de 7.000 € a 3.272 € (-46%).

Mentrestant, no posen en discussió els seus generosos sous, continuen incrementant la
despesa corrent. Mentre la partida per beques passa de 2.500€ a 1.000 €, regidors i alcaldessa disposen de partides de publicitat i propaganda que pugen a uns 25.000 €.

I encara els queden dos anys per continuar acumulant dèficit a les arques municipals, però no passa res, continuarem pagant el poble.